Trang chủ  »  Đào tạo Nhật ngữ  »  Sơ cấp

Kanji n5

Số lượng kanji của bạn đang nằm ở mốc nào ?
Những chữ nào chưa thuộc, thì hãy đánh dấu lại và học ngay thôi nào!!! Chúc anh em đỗ 100% nha.

N5 gồm 80 chữ:

一 七 万 三 上 下 中 九 二 五 人 今 休 何 先 入 八 六 円 出 分 前 北 十 千 午 半 南 友 右 名 四 国 土 外 大 天 女 子 学 小 山 川 左 年 後 日 時 書 月 木 本 来 東 校 母 毎 気 水 火 父 生 男 白 百 聞 行 西 見 話 語 読 車 金 長 間 雨 電 食 高


Facebook

javascript:void(0)

Du học Nhật Bản