Trang chủ  »  Tài liệu học tập

BÀI 1

Giáo trình MINNA NO NIHONGO


Cách đọc và ghép âm ん (ưn)

Cách đọc và ghép âm ん (ưn)


Biến âm và ảo âm trong tiếng Nhật

3 chữ や ゆ よ khi viết nhỏ lại sẽ đóng vai trò là ảo âm các âm được ghép thêm vào các dấu ( “) hoặc dấu chấm tròn nhỏ ở


Chào hỏi cơ bản

Sau đây là một số câu đàm thoại tiếng Nhật giao tiếp hàng ngày rất hay gặp trong đời sống và trong lớp học khi các bạn đi học tiếng Nhật.


Xúc âm trong tiếng Nhật

Xúc âm trong tiếng Nhật: là những khoảng ngắt khi ta phát âm.


Trường âm trong tiếng Nhật

Trường âm trong tiếng Nhật: là những âm tiết được kéo dài ra


Bảng chữ cái Hiragana

bảng chữ cái "HIRAGANA" một trong các bảng chữ cái cơ bản trong tiếng Nhật.


Bảng chữ cái Katakana

bảng chữ cái "KATAKANA" một trong các bảng chữ cái cơ bản trong tiếng Nhật.


Tài liệu học tập

Thông tin sẽ được cập nhật sớm...
Facebook

javascript:void(0)

Du học Nhật Bản