Trang chủ  »  Tài liệu học tập  »  

Cách đọc và ghép âm ん (ưn)

 Ghép với chữ ( hay âm trong Katakana)

Trong bảng chữ cái thì âm ん( hay âm ンtrong Katakana) đọc là UN , trong tiếng Nhật âm này không bao giờ đứng 1 mình mà phải đứng sau 1 chữ khác.Khi đó nó sẽ trở thành âm N như trong tiếng Việt tuy nhiên nếu phía sau nó là một âm tiết hàng "M ,B ,P " thì đọc là M

Ví dụ:
あん= a+ n = an 
よん= yo + n = yon  
ぱん= pa + n = pan  Tương tự như bên chữ Katakana ta cũng áp dụng nguyên tắc tương tự như vậy

オン= o + n = on  
トン= to + n = ton  
ノン= no + n = non  
Cách học âm ghép trong tiếng Nhật

CHÚ Ý

Có 1 điều các bạn phải hết sức chú ý là những chữ cái ở cột E và O chẳng hạn như え,け,せ,ぜ(e,ke,se,ze) 

..vv..và những chữ cái có chứa âm ô như お,こ,そ,の,も(o,ko,so,no,mo)…vv..thì khi đọc ta sẽ đọc âm Ê và âm Ô 

nhưng khi ghép với chữ んthì chúng ta sẽ bỏ mũ ^ đi nhé

Ví dụ:
てphiên âm là Te và đọc là Tê
Nhưng てん= Te+n = Ten  chứ không đọc và Tên nhé

Tương tự
おphiên âm là O và đọc là Ô
Nhưng おん= O +n= On chứ không đọc là Ôn nhé

Dễ nhớ nhất là khi ghép với んthì chữ cột O,cột E bỏ mũ ^,còn những chữ cột A,I,U thì khi ghép với ンvẫn 

để bình thường
Ví dụ
ぶん= bu + n= bun  
 


Facebook

javascript:void(0)

Du học Nhật Bản