Trang chủ  »  Tài liệu học tập  »  

Trường âm trong tiếng Nhật

TRƯỜNG ÂM TRONG TIẾNG NHẬT

Trường âm, nói một cách nôm na là âm dài, âm đôi, tức là đọc dài hai lần so với âm đơn. Nếu bạn đọc âm あlàmột thìtrường âm ああđược xem làhai.
Khi viết thì trường âm biểu thị khác nhau trong 2 bảng chữ cái Hiragana và Katakana

1 .Hiragana: 

+ Trường âm của あlà あ. Ví dụ: おばさん[obaasan]: bà già
+ Trường âm của えlà い.Ví dụ:とけ[tokei]: đồng hồ
+ Trường âm của いlà い.Ví dụ: おじさん[ojiisan]: ông già
+ Trường âm của おlà う.Ví dụ: とる[touru] :đi qua
+ Trường âm của うlà う.Ví dụ: ゆき[yuuki] :dũng cảm, dũng khí

  Ví dụ:

おばさん-obasan:cô, dì、おばさん-obaasan:bà

おじさん-ojisan:chú, bác 、おじさん-ojiisan:ông

ゆき-yuki:tuyết 、ゆき-yuuki:dũng cảm, dũng khí

え-e:picture,bức tranh え-ee:vâng

 


2 .Katakana :

+ Chỉ cần thêm ‘―’

  dụ :

  カド-kaado:thẻ,

  タクシ-takushi:taxi, 

  スパー-suupaa:siêu thị,

  テプ-teepu:băng ;  

 ノト-nooto tập

 

 


 


Facebook

javascript:void(0)

Du học Nhật Bản