Trang chủ  »  Tài liệu học tập  »  

Xúc âm trong tiếng Nhật

Xúc Âm ( hay còn gọi là Âm Ngắt)

 

Xúc âm trong tiếng Nhật: là những khoảng ngắt khi ta phát âm.
Được biểu thị bằng chữ つviết nhỏ lại, nguyên tắc là ta sẽ gấp đôi phụ âm đằng sau nó.

 Âm lặp này bạn phải ngắt ở vị trí của "tsu" nhỏ, nó giống như khoảng lặng của dấu nặng trong tiếng Việt.

 

Chú ý:

 

 Nếu mỗi chữ cái viết vừa vặn trong một ô thì tsu nhỏ chỉ chiếm 1/4 ô và nằm sát góc trái của ô. kí hiệu là dấu "っ"

 

Ví dụ

 

ずっと(suốt, trong suốt)......zutto -> ta gấp đôi âm t trong chữ とlên (đọc zụt to)

しゅっせき(có mặt)......shusseki-> gấp đôi chữ s lên (đọc sụt sê ki)

カップ(cái tách).......kappu->gấp đôi chữ p lên (đọc káp pư)


Facebook

javascript:void(0)

Du học Nhật Bản